Derechos reservados Cbtis 116. 2013
Horarios de grupo 2do semestre
Horarios de grupo 6to semestre
2AM CB
2AM CT
2AM MI
2AM PG
2AV CT
2AV MI
2AV PG
2BM CB
2BM PG
2BV CB
2BV CT
2BV MI
2BV PG
2AM CB
2BM CB
4AM CB
2AV CB
Horarios de grupo 4to semestre
4AM CT
4AM IN
4AM MT
4AM SM
4AV CB
4AV CT
4AV MT
4AV SM
4BM CB
4BV CB
4BV CT
4BV MT
4AV IN
4AV MT
4AV IN
4AV IN
6AM CB
6AM CT
6AM IN
6AM MT
6AV CB
6AV CT
6AV IN
6AV MT
6BM CB
6BM IN
6BV CB
6BV CT
6BV IN
6BV MT